top of page

 

Medlemskap i Musikkpedagogene Drammen og/eller  Musikkpedagogene Norge forutsetter høyere musikkfaglig utdanning eller tilsvarende kunstneriske kvalifikasjoner. Den enkelte lokalavdeling eller Musikkpedagogene Norges styre avgjør om en søker er kvalifisert for medlemskap.

Kontingenten er på 500 kr, hvor 400 kr er medlemskap i Musikkpedagogene Norge og 100 kr medlemskap i Musikkpedagogene Drammen.

Last opp vitnemål og andre relevante dokumenter her

Vi takker for interesse. Søknaden din blir behandlet på neste styremøte.

bottom of page